Termék-megfelelőség támogatásaAdott műszaki cikk, termék szabályos forgalomba hozatalához milyen előírásokat kell teljesíteni a terméknek, dokumentációjának az EU piacán?

Ügyfeleink igénye, hogy erre a kérdésre olyan választ kapjanak, amely konkrét útmutatást tartalmazzon. A válasz részletezettsége, és így költsége is skálázható legyen, hogy tényleg a valós igénynek megfelelő információkat tartalmazza, a lehető leginkább költséghatékony módon.

(Hiszen eltérő felkészültségű, eltérő időkerettel, erőforrásokkal rendelkező ügyfelek nem ugyan arra a szolgáltatásra tartanak igényt. Van akinek elég egy rövid iránymutatás, és az alapján már önállóan beazonosítja az adott termékre vonatkozó előírásokat, műszaki és dokumentációs feladatokat., De van, akinek vagy ideje, vagy szakmai rálátása nincs meg ehhez a feladathoz, ő igényli, hogy egy szakember „kézenfogja” és átnavigálja az előírások tengerén…)

Kinek hasznos a termék-megfelelőség támogatási szolgáltatásunk?

Általában a műszaki cikkek (termék) forgalmazása előtt álló szervezeteknek, beleértve a gyártást és a forgalmazást tervezőket is, valamint a termékek ellenőrzésében érdekelt szervezeteket.

A műszaki cikkeket forgalmazó szervezeteknek, akik már belefutottak valamilyen hatósági elmarasztalásba, vagy vevői (viszonteladói) kifogásba:

 • saját fejlesztésű termékek tervezői, gyártói, forgalmazói
 • más által gyártott terméket saját márkanév alatt forgalmazói
 • kereskedők, akik más által gyártott terméket az eredeti márkanév, gyártói azonosítók megtartása mellett forgalmazzák
 • szervezetek, amelyek termékek jogi megfelelését, szabályos forgalomba hozatalát ellenőrzik, értékelik (pl. hatóságok, tanúsító szervezetek, szakmai szervezetek)

 

Mit kell tudni a termékek forgalmazásának hátteréről?

Az EU egyik alappillére az áruk szabad áramlása. Ez egy egységes műszaki szabályrendszer kialakítását, bevezetését tette szükségessé, amely alapján ha egy termék az egyik tagországban „jó”, azaz „megfelelő”, tehát forgalomba hozható, akkor az bármely másikban is forgalmazható.

Az előírásokat EU-s és hazai jogszabályok, valamint szabványok tartalmazzák.

A termékforgalmazással kapcsolatos minimális műszaki, dokumentációs, termékjelölési előírásokat lényegében cca. 50 jogszabály és csaknem 20.000 darab szabvány tartalmazza.

Ezek (pontosabban az adott termékre vonatkozók) teljesítése a termék forgalomba hozatalának előfeltétele, amelyet a gyártónak, importőrnek, és/vagy a forgalmazóknak kell teljesíteniük.

A követelmények egy része magára a termékre és jelöléseire, dokumentációjára vonatkoznak, azaz a termék milyen legyen? A követelmények más része a felelős szervezet (gyártó, importőr, forgalmazó) által elvégzendő „megfelelőségértékelési eljárásra” vonatkozik, azaz arra, hogy a követelmények teljesítését hogyan kell igazolni – kell-e pl. bevonni tanúsító szervezetet, vagy saját erőből is elvégezhető az igazolás, milyen háttér dokumentációval (megfelelőségértékelési dokumentáció) kell rendelkezni?.

Nincs olyan hatóság, vagy hivatalos szerv, amelyik adott termékre vonatkozóan összegyűjti ezeket a gyártók, forgalmazók részére, de a piacfelügyeleti hatóságok ezek alapján végzik az ellenőrzéseket és adott esetben állapítanak meg szankciókat (pl. pénzbírság, termékvisszahívás, forgalmazás korlátozása…).

Az elérhető szolgáltatás-csoportok:

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás tartalma

1. Előírások beazonosítása

Ez alapján az ügyfélnek módjában van saját kezébe venni az ügyet, tanulmányozni a vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, meghatározni a tényleges követelményeket és teljesíti azokat…

 • vonatkozó EU-s és hazai jogi előírások (törvények, rendeletek) beazonosítása
 • európai műszaki előírások – szabványok beazonosítása

2. Termékjelölések, termék dokumentáció és csomagolás követelményeinek meghatározása 

Ez alapján az ügyfél a terméket „felkészítheti” a piacfelügyeleti ellenőrzésekre, vagy akár a vevői átvételi eljárásra.

 • vonatkozó EU-s és hazai jogi előírások (törvények, rendeletek) beazonosítása
 • európai műszaki előírások – szabványok beazonosítása
 • terméken elhelyezendő jelölések, adatok, figyelmeztetések körének meghatározása
 • termék felhasználói dokumentációjának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása
 • ha az adott termék esetén értelmezhető, akkor a termék megfelelőségi nyilatkozatának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása
 • termék csomagolásán elhelyezendő információk, jelölések körének meghatározása

3. Termékjelölések, dokumentáció és csomagolás ellenőrzése és értékelése

Ez alapján elvégezzük az ügyfél számára az adott termék jelöléseinek, 
dokumentációjának (pl. felhasználói utasítás, stb.) és a csomagolásának 
ellenőrzését, így objektív képet kap, hogy milyen hiányosságokat kell korrigálnia, vagy korrigáltatnia a beszállítójával.

 • vonatkozó EU-s és hazai jogi előírások (törvények, rendeletek) beazonosítása
 • európai műszaki előírások – szabványok beazonosítása
 • terméken elhelyezendő jelölések, adatok, figyelmeztetések körének meghatározása
 • termék felhasználói dokumentációjának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása
 • ha az adott termék esetén értelmezhető, akkor a termék megfelelőségi nyilatkozatának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása
 • termék csomagolásán elhelyezendő információk, jelölések körének meghatározása
 • terméken elhelyezett jelölések, adatok ellenőrzése, értékelése, minősítése (ami megtalálható rajta, az teljeskörű-e, megfelelő-e? mi hiányzik?)
 • termék felhasználói dokumentációjának ellenőrzése, értékelése, minősítése (ami benne van, az teljeskörű-e, megfelelő-e? mi hiányzik?)
 • termék megfelelőségi nyilatkozatának ellenőrzése, értékelése, minősítése (ami benne van, az teljeskörű-e, megfelelő-e? mi hiányzik?)
 • termék csomagolásán elhelyezett információk, jelölések ellenőrzése, értékelése, minősítése (ami megtalálható rajta, az teljeskörű-e, megfelelő-e? mi hiányzik?)

4. Megfelelőség-értékelési dokumentáció ellenőrzése

Ez alapján az ügyfél meggyőződhet arról, hogy az adott termék forgalomba hozatalához szükséges eljárást teljes körűen és eredményesen elvégezték-e, vagy milyen egyéb további lépéseket kell megtenni ehhez?

 • vonatkozó EU-s és hazai jogi előírások (törvények, rendeletek) beazonosítása
 • európai műszaki előírások – szabványok beazonosítása
 • termék megfelelőségértékelési dokumentációjának, azaz a követelmények teljesítésére vonatkozó bizonyítékoknak, igazolásoknak, vizsgálati jegyzőkönyveknek felülvizsgálata, értékelése, minősítése

 

Szolgáltatás folyamata:

A fenti szolgáltatások jellemzően nem igényelnek személyes konzultációt vagy termék vizsgálatot.

Általában a termékre vonatkozó információk (leírás, felhasználói dokumentáció, műszaki adatlap, fotók/videók, rendelkezésre álló igazolások, tanúsítványok, stb.) megküldése alapján végezzük a feladatokat, szükség szerint e-mailes/telefonos egyeztetésekkel.

Az elkészített összefoglalót vagy vizsgálati jelentést elektronikus formában küldjük meg, majd igény szerint segítünk az ezekben foglaltak értelmezésében – de általában eléggé egyértelműek az elkészített anyagok, pontosan kiderül belőlük, hogy mit kell még tenni…

Amennyiben hiányosságokat találtunk, úgy azok korrekciója során távsegítséget nyújtunk az ügyfeleknek – ha kérdéseik merülnének fel, illetve visszaellenőrizzük a módosított anyagokat, ha igénylik.

Az átfutási idő a termék komplexitásától függően jellemzően pár naptól pár hétig terjed.

Díjak:

A vállalási díjak a pár ezer forintos tételtől pár százezres nagyságrendig szórnak terméktípusonként. A hazai mikró vállalkozások mindig kedvezményes díjakért vehetik igénybe a szolgáltatásokat…

Pontos ajánlatot az érintett termékek ismeretében, a terméktípusok számának figyelembe vételével tudunk adni!

Az ajánlatkéréskor küldjön rövid tájékoztatót, vagy honlap-linket, amely alapján megismerhetjük a tárgyalt termékeket!

Kérjen ajánlatot e-mailben itt!

Szolgáltatásainkkal lefedett termékkörök:

Fenti szolgáltatásainkat széles termékkörre vonatkozóan kínáljuk.Lefedett termékkörök általánosságban a műszaki cikkek, beleértve a gyermek játékokat, háztartási és ipari berendezéseket, orvosi eszközöket, kozmetikai termékeket.

Fakanáltól a az ugrálóvárakon át a nagykonyhai berendezésekig, csavarhúzótól a mezőgazdasági gépeken át az ipari robotcellákig, kézkrémtől a műtőasztalon át a röntgengépekig…

A szolgáltatásaink élelmiszerekre, vegyi anyagokra, gyógyszerekre nem, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.