Műszaki termékek CE jelölésetermékmegfelelőség_kiskép.jpg

Összeszedjük Neked, hogy egy adott műszaki cikk/termék szabályos forgalomba hozatalához milyen előírásokat kell teljesítenie a termékednek és kapcsolódó dokumentációnak annak érdekében, hogy forgalmazhasd azt  az EU piacán!

Amennyiben igényled, segítünk az egyes konkrét feladatok megvalósításában is!

Mikor érdekes ez a téma a számodra?

Ha van egy olyan műszaki cikk, amit
1. tervezni vagy gyártani szeretnél, de
 • nem ismered a rá vonatkozó kövtelményeket
2. forgalmazni szeretnél,
 • ráadásul a saját márkaneved alatt;
 • de úgy jutottál hozzá, hogy nincsen rajta CE jelölés;
 • van rajta CE jelölés, de nem vagy biztos benne, hogy megfelel a rá vonatkozó előírásoknak;
 • van rajta ugyan CE jelölés, de egy kicsit módosítani szeretnéd a terméket;
 • és egyszerűen csak szeretnél meggyőződni arról, hogy a termékhez kapott dokumentok (pl. megfelelőségi nyilatkozat, felhasználói kézikönyv) valóban megfelelőek-e.

 

Konkrét szolgáltatásaink

A CE jelölés egy komplex folymat, amelynek minden lépésében tudunk támogatást adni Neked:
 • Jogi előírások beazonosítása
 • Műszaki előírások - szabványok beazonosítása
 • Megfelelőségértékelési eljárás meghatározása
 • Gyártói feladatok összefoglalása
 • Termékjelölések, termék dokumentáció és csomagolás követelményeinek meghatározása
 • Termékjelölések, dokumentáció és csomagolás vizsgálata
 • Kockázatértékelés
 • Megfelelőségértékelési dokumentáció vizsgálata
 • Termék műszaki vizsgálatai
 • Műszaki dokuemntáció kialakításának támogatása
 • EU megfelelőségi nyilatkozat minta készítése
 • Konzultáció a fenti témákban

MUNKAMÓDSZERÜNK:

Általános esetben a termékre vonatkozó információk elektronikus megküldése alapján végezzük a feladatokat, szükség szerint emailes/telefonos egyezetetésekkel. Természtesen a műszaki vizsgálat esetén már szükség lesz a konkrét termékre is!

Ajánlatkéréskor küldj mindig rövid tájékoztatót, vagy honlap linket, amely alapján beazonosíthatjuk a szóban forgó termékeket! A projekt megkezdéséhez jellemzően az érintett műszaki termékkel kapcsolatban az alábbi információkra, dokumentumokra lesz szükségünk (amennyiben rendelkezésre állnak) :

 • pontos leírás;
 • felhaználói dokumentáció;
 • műszaki adatlapok és műszaki rajzok;
 • alkatrészlista;
 • fotók/videók;
 • rendelkezésre álló igazolások, tanúsítványok.

Az elkészített dokumentumokat (Összefoglaló jelentés és mellékletei) elektronikus formában küldjük meg, majd igény szerint segítünk az ezekben foglaltak értelmezésében.

A SAASCO által készített dokumentumok, illetve a munkavégzés nyelve magyar és/vagy angol.

A munkavégzés során tudomásunkra jutott információkat természetesen üzleti titokként kezeljük.

Az átfutási idő a termék komplexitásától függően jellemzően pár naptól pár hétig/hónapig terjedhet.

MIT KELL TUDNI A TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK HÁTTERÉRŐL?

Az EU egyik alappillére az áruk szabad áramlása. Ez egy egységes műszaki szabályrendszer kialakítását, bevezetését tette szükségessé, amely alapján ha egy termék az egyik tagországban „jó”, azaz „megfelelő”, tehát forgalomba hozható, akkor az bármely másikban is forgalmazható.

Az előírásokat EU-s és hazai jogszabályok, valamint szabványok tartalmazzák.

A termékforgalmazással kapcsolatos minimális műszaki, dokumentációs és termékjelölési előírásokat rengeteg jogszabály és szabvány tartalmazza.

Ezek (pontosabban az adott termékre vonatkozók) teljesítése a termék forgalomba hozatalának előfeltétele, amelyet a gyártónak, importőrnek, és/vagy a forgalmazóknak kell teljesíteniük.

A követelmények egy része magára a termékre és jelöléseire, dokumentációjára vonatkoznak, azaz arra, hogy a termék maga milyen legyen? A követelmények más része az elvégzendő „megfelelőségértékelési eljárásra” vonatkozik, azaz arra, hogy a követelmények teljesítését hogyan kell igazolni – kell-e pl. bevonni tanúsító szervezetet, vagy saját erőből is elvégezhető az igazolás, milyen háttér dokumentációval (megfelelőségértékelési dokumentáció) kell rendelkezni?

A piacfelügyeleti hatóságok a vonatkozó jogszabályok és szabványok alapján végzik az ellenőrzéseket, és adott esetben szankciókat (pl. pénzbírság, termékvisszahívás, forgalmazás korlátozása…) állapíthatnak meg.


Kérj személyre szabott ajánlatot itt!