Termékmegfelelőség támogatásatermékmegfelelőség_kiskép.jpg

Összeszedjük Neked, hogy egy adott műszaki cikk/termék szabályos forgalomba hozatalához milyen előírásokat kell teljesítenie a terméknek és kapcsolódó dokumentációnak annak érdekében, hogy forgalmazhasd azt  az EU piacán!

Olyan információkat adunk, amely konkrét útmutatást tartalmaz! A válasz részletezettsége a Te igényeiden múlik annak érdekében, hogy tényleg csak a szükséges információkat kapd meg, a lehető leginkább költséghatékony módon.

 

Mikor érdekes ez a téma a számodra?

Ha van egy olyan műszaki cikk, amit
1. tervezni vagy gyártani szeretnél, de
 • nem ismered a rá vonatkozó kövtelményeket
2. forgalmazni szeretnél,
 • ráadásul a saját márkaneved alatt
 • de úgy jutottál hozzá, hogy nincsen rajta CE jelölés
 • van rajta CE jelölés, de nem vagy biztos benne, hogy megfelel a rá vonatkozó előírásoknak
 • van rajta ugyan CE jelölés, de egy kicsit módosítani szeretnéd a terméket
 • és egyszerűen csak szeretnél meggyőződni arról, hogy a termékhez kapott dokumentok (pl. megfelelőségi nyilatkozat, felhasználói kézikönyv) valóban megfelelőek-e

 

Termékmegfelelőségi szolgáltatásaink

1. Előírások beazonosítása

Ez alapján saját kezedbe tudod venni az ügyet, tanulmányozhatod a vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, megismerheted a tényleges követelményeket, majd megpróbálhatod teljesíteni azokat…

Az alábbiakat végezzük el számodra:

 • a CE jelölésre vonatkozó EU-s és hazai jogszabályok beazonosítása
 • a CE jelölésre vonatkozó harmonizált szabványok beazonosítása

2. Termékjelölések, termék dokumentáció és csomagolás követelményeinek meghatározása

Átadunk Neked egy követelménylistát, amely alapján már fel tudod készíteni termékedet a forgalomba hozatalra, az esetleges piacfelügyeleti ellenőrzésekre, vagy akár a vevői átvételi eljárásokra is.

Az alábbiakat végezzük el számodra:

 • a CE jelölésre vonatkozó EU-s és hazai jogszabályok beazonosítása
 • a CE jelölésre vonatkozó harmonizált szabványok beazonosítása
 • terméken elhelyezendő jelölések, adatok, figyelmeztetések körének meghatározása
 • termék felhasználói dokumentációjának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása
 • ha az adott termék esetén értelmezhető, akkor a termék megfelelőségi nyilatkozatának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása
 • termék csomagolásán elhelyezendő információk, jelölések körének meghatározása

3. Termékjelölések, dokumentáció és csomagolás ellenőrzése és értékelése

Ránk bízhatod a terméked jelöléseinek, dokumentációjának (pl. felhasználói utasítás), csomagolásának ellenőrzését, így objektív képet kapsz arról, hogy milyen hiányosságokat kell esetleg még korrigálnod, vagy korrigáltatnod a beszállítóval.

Az alábbiakat végezzük el számodra:

 • a CE jelölésre vonatkozó EU-s és hazai jogszabályok beazonosítása
 • a CE jelölésre vonatkozó harmonizált szabványok beazonosítása
 • terméken elhelyezendő jelölések, adatok, figyelmeztetések körének meghatározása, ellenőrzése és értékelése, valamint minősítése (ami megtalálható rajta az teljeskörű-e, megfelelő-e?, mi az, ami esetleg még hiányzik?)
 • termék felhasználói dokumentációjának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása, ellenőrzése és értékelése, valamint minősítése (ami benne van, az teljeskörű-e, megfelelő-e, mi az, ami esetleg még hiányzik?)
 • ha az adott termék esetén értelmezhető, akkor a termék megfelelőségi nyilatkozatának előírt adattartalmának, kötelező tartalmi elemeinek meghatározása, ellneőzése és értékelése (ami benne van, az teljeskörű-e, megfelelő-e, mi az, ami esetleg még hiányzik?)
 • termék csomagolásán elhelyezendő információk, jelölések körének meghatározása, ellenőrzése, értékelése valamint minősítése (ami megtalálható rajta, az teljeskörű-e, megfelelő-e, mi az, ami esetleg még hiányzik?)

4. Megfelelőségértékelési dokumentáció ellenőrzése

Tájékoztatunk arról, hogy az adott termék forgalomba hozatalához szükséges eljárás teljes körűen és eredményesen elvégzésre kerültek-e, vagy milyen egyéb további lépéseket kell még megtenned?

Az alábbiakat végezzük el számodra:

 • a CE jelölésre vonatkozó EU-s és hazai jogszabályok beazonosítása
 • a CE jelölésre vonatkozó harmonizált szabványok beazonosítása
 • termék megfelelőségértékelési dokumentációjának, azaz a követelmények teljesítésére vonatkozó bizonyítékoknak, igazolásoknak, vizsgálati jegyzőkönyveknek felülvizsgálata, értékelése, minősítése

 

A TERMÉKMEGFELELŐSÉG TÁMOGATÁSÁNAK MUNKAMÓDSZERE:

A fenti szolgáltatások jellemzően nem igényelnek személyes konzultációt vagy termék vizsgálatot.

Általában a termékre vonatkozó információk (leírás, felhasználói dokumentáció, műszaki adatlap, fotók/videók, rendelkezésre álló igazolások, tanúsítványok, stb.) megküldése alapján végezzük a feladatokat, szükség szerint e-mailes/telefonos egyeztetésekkel.

Az elkészített összefoglalót vagy vizsgálati jelentést elektronikus formában küldjük meg, majd igény szerint segítünk az ezekben foglaltak értelmezésében – de általában eléggé egyértelműek az elkészített anyagok, pontosan kiderül belőlük, hogy mit kell még tenned…

Amennyiben hiányosságokat találtunk, úgy azok korrekciója során távsegítséget nyújtunk Neked – ha kérdéseid merülnének fel, illetve visszaellenőrizzük a módosított anyagokat, ha igényled.

Az átfutási idő a termék komplexitásától függően jellemzően pár naptól pár hétig terjed.

Ajánlatkéréskor küldj mingig rövid tájékoztatót, vagy honlap-linket, amely alapján beazonosíthatjuk a szóban forgó termékeket!

MIT KELL TUDNI A TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK HÁTTERÉRŐL?

Az EU egyik alappillére az áruk szabad áramlása. Ez egy egységes műszaki szabályrendszer kialakítását, bevezetését tette szükségessé, amely alapján ha egy termék az egyik tagországban „jó”, azaz „megfelelő”, tehát forgalomba hozható, akkor az bármely másikban is forgalmazható.

Az előírásokat EU-s és hazai jogszabályok, valamint szabványok tartalmazzák.

A termékforgalmazással kapcsolatos minimális műszaki, dokumentációs és termékjelölési előírásokat rengeteg jogszabály és szabvány tartalmazza.

Ezek (pontosabban az adott termékre vonatkozók) teljesítése a termék forgalomba hozatalának előfeltétele, amelyet a gyártónak, importőrnek, és/vagy a forgalmazóknak kell teljesíteniük.

A követelmények egy része magára a termékre és jelöléseire, dokumentációjára vonatkoznak, azaz a termék milyen legyen? A követelmények más része a felelős szervezet (gyártó, importőr, forgalmazó) által elvégzendő „megfelelőségértékelési eljárásra” vonatkozik, azaz arra, hogy a követelmények teljesítését hogyan kell igazolni – kell-e pl. bevonni tanúsító szervezetet, vagy saját erőből is elvégezhető az igazolás, milyen háttér dokumentációval (megfelelőségértékelési dokumentáció) kell rendelkezni?.

A piacfelügyeleti hatóságok a jogszabályok és szabványok alapján végzik az ellenőrzéseket, és adott esetben szankciókat (pl. pénzbírság, termékvisszahívás, forgalmazás korlátozása…) állapítanak meg.


Kérj személyre szabott ajánlatot itt!