Gépek biztonságtechnikai vizsgálataA gépek biztonságtechnikai felülvizsgálatairól a Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. tv) rendelkezik. A törvény az alábbi felülvizsgálatokat különbözteti meg:

1. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat

A veszélyes létesítmények, munkaeszközök, technológiák munkavédelmi üzembe helyezésének feltételemunkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott létesítmény, munkaeszköz vagy technológia megfelel-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeknek, valamint teljesíti a következő követelményt: Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).

Az előzetes vizsgálat során vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

Ha a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés kockázataira is. A veszélyes munkaeszköz, technológia próba- vagy kísérleti jelleggel történő üzemeltetésére kizárólag az első bekezdés szerinti próba- vagy kísérleti jelleggel történő üzemeltetéstől független előzetes vizsgálatok lefolytatását követően kerülhet sor. Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.

2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközöket, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.
3. Soron kívüli ellenőrzés
A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell,
  • ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg

  • rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.
Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani.

 

Amiben a gépek felülvizsgálatával kapcsolatban számíthatsz a SAASCO-ra:

  • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
  • Időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
  • Soron kívüli ellenőrzés elvégzése

 

Kérj személyre szabott ajánlatot itt!

 

SAASCOmachine szakmai oldala a 
gepek-ce-jelolese.hu! 
Látogasd meg a további részletekért!