Kozmetikai termékek biztonsági értékeléseMit is jelent ez?

A 1223/2009 EK rendelet 10. cikke előírja, hogy a kozmetikai terméket forgalomba hozatal előtt és minden felmerülő változás után  biztonsági értékelés alá kell vetni, biztonsági szempontból értékelni kell és jelentést kell kiállítani ennek igazolására. Biztonsági értékelés és jelentés nélkül nem hozható forgalomba kozmetikai termék az Európai Unión belül.

Mikor érdekes ez a téma a számomra?

Ha kozmetikai terméket szeretnél gyártani vagy forgalmazni. Kozmetikai termékek esetén a felelős személy feladata a biztonsági értékelés elkészíttetése.

FONTOS, a biztonsági értékelést csak olyan személy végezheti, aki:

  • egyetemi gyógyszerészeti, toxikológiai, orvostudományi vagy ezekkel rokon tudományok terén végzett elméleti és gyakorlati tanulmányokkal rendelkezik,
  • vagy a tagállamok által ezzel egyenértékűnek elismert képzés elvégzését igazoló oklevéllel vagy hivatalos képesítéssel rendelkezik.

Kellő végzettséggel és szakmai tudással rendelkező kollegáink elkészítik helyetted a biztonsági értékelést az átadott dokumentációk és a 1223/2009 EK rendeletben foglalt követelmények figyelembevételével. A biztonsági értékelés elvégzése után jelentést készítünk, amely tartalmazza a felülvizsgálat során szerzett tapasztalatokat és eredményeket.

Amennyiben a biztonsági értékelést követően szakértőink arra a következtetésre jutnak, hogy az átvizsgált dokumentumok, termékminták és vizsgálati jelentések megfelelnek a vonatkozó előírásoknak, akkor kiállítjuk az erről szóló biztonsági jelentést.

Amennyiben a felmerült problémák, hiányosságok súlya indokolja, akkor újabb biztonsági értékelésre kerül sor az előzetesen feltárt problémák korrekciója után.

Kérj személyre szabott ajánlatot itt!