AlapokA stratégia nem más, mint a hosszú távú versenyelőnyt biztosító területek, tevékenységek meghatározása, a versenyelőnyt jelentő eredményekhez vezető út kijelölése.

Szakterületünk a stratégia összekapcsolása a napi szintű operatív tevékenységekkel, a termékekre vonatkozó műszaki követelményekkel. Ha a rutin feladatok nem a stratégia megvalósítását szolgálják, akkor a kitűzött célok elérését teszik kockára!

A szervezeti értékek rögzítését követően szükséges azok előállításával is foglalkozni. Miképp fogják értékrendjüket megvalósítani? Hogyan tudják majd elérni, hogy minden kolléga azonosan értelmezze ezeket, annak érdekében, hogy napi döntéseik során a stratégiai célkitűzések teljesítése motiválja őket?

Segítünk megfogalmazni, formába önteni a stratégiájukat, stratégiai célrendszerüket! Miheztartás végett...

Önmagában a leggondosabban összeállított, legjobban megismertetett stratégia sem fog valóra válni. Nincs királyi út... Lépésről lépésre kell végigmenni ezen az úton is. De vajon ezek a bizonyos lépések jó irányba visznek-e?

Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez szükségesek az útjelzők elhelyezése. Ezek azok a részeredmények, amelyeket el kell érni a stratégiai célok teljesítéséhez vezető úton.

A tény-folyamatok elemzése és az optimalizált terv-folyamatok leírása az alapja minden üzleti folyamat - fejlesztési projektnek. A kidolgozott modellek megteremtik a szükséges áttekinthetőséget, láthatóvá teszik az optimalizálási lehetőségeket. A folyamatmodellek elkészítése elengedhetetlennek ítéljük bármely menedzsment rendszer, illetve integrált informatikai rendszer kiépítése, bevezetése előtt!

A munkatársak döntéseit segíteni kell, hogy a kevésbé átlátható viszonyok között is legyenek jól használható irányjelzők.

Másrészt, ha egyes lépések nem a kitűzött irányba történtek, akkor azt még időben kell észrevenni, hogy ne kelljen fölöslegesen nagy utat megtenni.

Az ugyanis túl drága.

Jól átgondolt stratégia, minden érintett szervezeti egységre, munkakörre lebontott célrendszer. Ez már az ideális állapot? Esetleg. Illetve egyetlen esetben, ha mindez teljesen illeszkedik a belső és külső viszonyokhoz, na és persze azok elég stabilak, nem változnak meg. Ilyen gyakorlatilag nem fordul elő. Sajnos.

A vezetőség felelőssége figyelni a viszonyok változásait, hogy még azok kezdeti fázisában tudjanak rá reagálni. Így válhatnak a változásokban rejlő veszélyek akár előnyökké is.

A megfelelően kialakított mutatószámok, mérési, elemzési eljárások segíthetnek, hogy még időben lehessen észlelni a változást, és az ne csak utólag, például az éves pénzügyi teljesítmény áttekintésekor váljon láthatóvá.

A vezetői információs rendszer szerepe kettős:

 • a "frontvonalról" származó fontos információk eljuttatása az illetékes vezető részére, illetve
 • az ezek alapján meghatározott célkitűzések, feladatok eljuttatása vissza a "harcoló csapatokhoz".

Ha a fentieket egységes rendszerben, széles körben elfogadott modell alapján kívánják kialakítani, akkor had ajánljuk figyelmébe a Balanced ScoreCard, azaz a kiegyensúlyozott mutatószámrendszer módszertant!

Kapcsolódó szolgáltatásaink:

 • BSC -      Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer kialakítása    
 • Oktatás - BSC alapjai 
 • Minőségtervek készítése (ISO 10005)

 

Kiegészítő szolgáltatásaink:

 • Komplex tanácsadói szolgáltatás    
 • Menedzsment rendszerek kiépítése, bevezetése    
 • CE jelölés    
 • Gyártásellenőrzés    
 • Üzlemenet folytonosság biztosítása
 • Társadalmi felelősségvállalás   
 • Auditálás, átvilágítás