HACCP igazolásAz igazolás célja annak megállapítására, hogy az Önök élelmiszerbiztonsági előírásai megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, azokat sikerült-e hatékonyan bevezetni, illetve maga a gyakorlati működés kielégíti-e a jogszabályi, szakmai és a szervezet által meghatározott egyéb követelményeket. Az élelmiszerbiztonsági rendszerek igazoló auditjának rendszeres elvégzése jogszabályi előírás!

Az igazolás folyamata a következő lépésekből áll:

  1. Dokumentáció átvizsgálása
  2. Helyszíni felülvizsgálat lefolytatása
  3. Felülvizsgálati jelentés elkészítése
  4. Utóellenőrzés
  5. Igazolás kiállítása

 

A helyszíni audit lefolytatásában részt vevő szakértőink a HACCP-rendszerrel kapcsolatos dokumentáció átvizsgálása során

  • megismerkednek az Önök élelmiszerbiztonsági rendszerével,
  • felülvizsgálják és kiértékelik a dokumentációt, figyelembe véve a Magyar Élelmiszerkönyv, és a vonatkozó jogszabályok előírásait,
  • az átvizsgálás eredményéről jelentést készítenek,
  • felkészülnek a helyszíni felülvizsgálatra, meghatározva annak kiemelt súlypontjait.

A helyszíni audit során szakértőink az Önök telephelyén meggyőződnek az élelmiszerbiztonsági rendszer gyakorlati alkalmazásáról, valamint arról, hogy az alkalmazott gyakorlat megfelel-e az aktuális jogszabályi követelményeknek.

A helyszíni auditról összefoglaló felülvizsgálati jelentést készítünk, amely tartalmazza a felülvizsgálat során szerzett tapasztalatokat, kiemelve az erősségeket valamint az esetleg hiányos, fejlesztésre szoruló témaköröket.

Amennyiben a dokumentáció átvizsgálását és a helyszíni audit lebonyolítását követően szakértőink arra a következtetésre jutnak, hogy az átvizsgált élelmiszerbiztonsági rendszer megfelel a vonatkozó előírásoknak, kiállítjuk az erről szóló igazolást.

Amennyiben a felmerült problémák, hiányosságok súlya indokolja, az igazolás kiállítása előtt ismételt dokumentációellenőrzést, illetve helyszíni felülvizsgálatot tartunk. Ennek során elsősorban az előzetesen feltárt problémák korrekciójának ellenőrzésére kerül sor.