FolyamatfelmérésA folyamatfelmérés célja megérteni a szervezet által megvalósított folyamatok képességét a követelmények kielégítésére. A folyamatfelmérés sikeres megvalósításának eredményeként:

a) a felmért folyamatok jellemzése lehetővé válik;

b) meghatározhatóvá válik, hogy a folyamatok milyen mértékben érik el a kitűzött célokat.

Biztosítani kell, hogy a felmérés eredménye tárgyilagos, pártatlan, konzisztens, megismételhető és reprezentatív legyen a felmért folyamatok tekintetében. A megfelelő folyamatfelmérések eredményei összehasonlíthatókká válnak, ha a felmérések során nemzetközileg elfogadott módszereket használnak.

Kapcsolódó szolgáltatásaink:

  • Folyamatfelmérés elvégzése
  • Kiegészítő szolgáltatásaink:
  • Folyamatmenedzsment (BPR, BPI)
  • Auditálás, átvilágítás

 

 

A folyamatfelmérés a következő körülmények fennállása esetén alkalmazható:

a) olyan szervezet végzi vagy olyan szervezet nevében végzik, amelynek az a célja, hogy a folyamatok fejlesztése érdekében megértse a saját folyamatainak állapotát;

b) olyan szervezet végzi vagy olyan szervezet nevében végzik, amelynek az a célja, hogy meghatározza saját folyamatainak alkalmasságát egy adott követelményrendszer tekintetében;

c) olyan szervezet végzi vagy olyan szervezet nevében végzik, amelynek az a célja, hogy meghatározza egy másik szervezet folyamatainak alkalmasságát egy adott szerződés vagy követelményrendszer tekintetében.

 

A folyamatfelmérési követelmények olyan rendszert alkotnak, amely:

a) elősegíti az önfelmérést;

b) alapot ad a folyamatfejlesztéshez és képesség-meghatározáshoz történő felhasználásra;

c) figyelembe veszi azokat a körülményeket, amelyek között a felmérési folyamat megvalósul;

d) folyamatrangsorolást állít elő;

e) a folyamatnak azzal a képességével foglalkozik, hogy el tudja-e érni a célját;

f) minden alkalmazási területen és szervezeti méret esetén alkalmazható;

g) tárgyilagos összemérést adhat szervezetek között.