BSCKiegyensúlyozott mutatószámrendszer kialakítása

A BSC a jövőbeni teljesítményt leginkább befolyásoló tényezőkről pontos információt nyújtó stratégiai megközelítés, amely önálló menedzsmentrendszerként is felfogható.

Kapcsolódó szolgáltatásaink:

  • BSC – Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer kialakítása
  • Stratégiai menedzsment tanácsadás
  • Oktatás – BSC alapjai

 

Kiegészítő szolgáltatásaink:

  • Folyamatmenedzsment (BRP, BPI)

 

A kiegyensúlyozott mutatószámrendszer kialakítása forradalmian megváltoztatja a múltbéli teljesítményt tükröző pénzügyi mutatókra épített tervezési eljárást. A BSC az azt alkalmazó szervezet küldetését és stratégiáját folyamatokra, szervezeti egységekre, akár egyénekre vonatkozó konkrét célokra és mutatószámokra bontja le, szigorú ok-okozati összefüggéseket feltárva. A teljesítményokozók eredményeiben bekövetkezett változás menedzselhetővé válik, még mielőtt azok hatása megmutatkozna a stratégiai célokkal kapcsolatos teljesítményben.

 A BSC modellje szerint a stratégia elemzése alapján a vállalat üzleti céljai négy nézőpont szerint határozhatók meg. A modell segítségével leírhatók a célok közötti ok-okozati kapcsolatok, és ezzel létrehozható a vállalat “stratégiai térképe”. A nézőpontok a következők:

pénzügyi nézőpont: milyen üzleti eredményeket ér el a szervezet, azaz milyen az értékteremtő képessége a tulajdonosi szempontból (ez természetesen nonprofit szervezetek esetén is értelmezhető!)

vevői nézőpont: milyen a szervezet értékteremtő képessége a vevői számára, milyennek látják ezt a vevők

működési folyamatok nézőpontja: hogyan segítik elő a belső folyamatok a szervezet stratégiai céljainak megvalósulását, azaz mennyire összehangolt és összpontosított az erőforrások felhasználása az értékteremtés során a vevők és a tulajdonosok számára

tanulás és fejlődés nézőpontja: hogyan érhetők el a jövőbeni célok a működési folyamatok hatékonyságának biztosítása által, ehhez hogyan javítható a munkatársak tudása, felkészültsége, milyen módon fejleszthetők a különböző rendszerek és eljárások, hogyan biztosítható a stratégiához való igazodás

 

 

 

A Balanced Scorecard kialakítása Robert Kaplan és David Norton nevéhez fűződik.